Destory s.r.o. - agentura práce Nabízíme komplexní poradenské služby v oblasti lidských zdrojů
Nabídka i poptávka volných pracovních míst
Svářeč Co2 Svářeč TIG Elektromechanik
Lakýrník do lakovny Obráběč CNC

     Naše společnost byla založena 30.1.2006, od roku 2007 se aktivně podílí na zprostředkování zaměstnání, a to zejména ve strojírenských oborech.

     Naše společnost díky své široké činnosti v pozici subdodavatele činností dle svých předmětů podnikání disponuje poměrně rozsáhlou klientelou podniků, které mají poptávku mimo jiné i po pracovní síle. S ohledem na skutečnost, že některé činnosti tito partneři řeší, či v budoucnu budou řešit externími pracovníky, existuje u nich, či v krátkém horizontu existovat bude, poptávka po pracovnících. Společnost hodlá tuto svou databázi získanou již činností v minulosti rozšířit aktivním kontaktováním jednotlivých zaměstnavatelů, tj. tyto zaměstnavatele typovat a aktivně k nim přistupovat. Díky takto vytvořené databázi bude možno zájemce de facto ihned uspokojit, samozřejmě za předpokladu, že bude typově odpovídat požadavku zaměstnavatele. Díky velmi dobré znalosti místního prostředí a nevelkému objemu zprostředkování počítá společnost i s možností individuálního vyhledání zaměstnání. Společnost je díky svým zkušenostem schopna prověřit odborné vzdělání, vyučení nebo oborové zkušenosti, nejen na základě papírových, ale i faktických předpokladů zájemce.

     Společnost vytvoří databázi žadatelů o práci, které hodlá oslovit inzercí jak v místním tak i zahraničním tisku, následně prověřit odborné znalosti žadatelů a z této databáze vycházet v případě zprostředkování. Jak již bylo uvedeno výše s ohledem na menší, resp. nikoliv masový způsob zprostředkování, hodlá společnost vyvíjet snahu i v oblasti „individuelního zprostředkování“, tj. hledání vhodných kandidátů i mimo svoji stálou databázi. Veškeré údaje ve svých databázích bude společnost zpracovávat jak papírově tak virtuálně - počítačově za přísného respektování platné legislativy (např. zákona na ochranu osobních údajů)

     Společnost v rámci své subdodavatelské činnosti de facto tento způsob, samozřejmě modifikovaný platnými zákony, provádí a bude v něm modifikovaným způsobem pokračovat. Jak již bylo uvedeno výše má společnost k dispozici dostatek kapacit, pro zjištění faktických předpokladů uchazeče o dané zaměstnání.

     V naší databázi máme v současné době : Svářeče CO2, zámečníky, elektrikáře, lakýrníky , obráběče kovů – soustružníky, horizontkáře, pomocné dělníky, dělnice.

     Většina přidělených zaměstnanců pochází z EU, SK, ČR jejich předností je pravidelná docházka do zaměstnání po celý rok, ochota pracovat i přesčas.